Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden online cursus “Succesvol Reisbloggen”

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke cursus die je volgt van Explorista Media. Door je in te schrijven voor de cursus geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Explorista Media.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Explorista Media behoudt zich het recht waar nodig de locatie te veranderen en de cursus af te lasten bij onvoldoende inschrijvingen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Bij workshops of cursussen kan het zijn dat er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar zijn. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.6 De deelnemer heeft levenslang toegang tot de cursus, of in ieder geval zo lang als Explorista Media bestaat en de cursus aanbiedt.
2.7 De cursus is op eigen tempo te volgen.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus krijgt de cursist het volledige cursusbedrag terug, min de administratiekosten die door mij gemaakt zijn om de betaling te ontvangen.
3.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) na aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Na dertig dagen is geen terugbetaling meer te ontvangen.
3.4. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld dat via e-mail.
3.5 Na afmelding zijn uw inloggegevens niet meer geldig.

4. Annulering/verplaatsing door Explorista Media
4.1 Explorista Media is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen na aanvang bericht.
4.2 Explorista Media is gerechtigd de datum van live elementen van de cursus te veranderen. Hiervan wordt de cursist via e-mail of via social media op de hoogte gebracht.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient het gehele inschrijfbedrag bij de inschrijving te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Explorsita Media.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.
5.3 De deelnemer maakt geen aanspraak op eventuele inschrijfbonussen als de periode waarin deze werd aangeboden is verlopen.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Explorista Media op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Explorista Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen of lesmateriaal tijdens de workshop of cursus.
7.2 Explorista Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor resultaten na het volgen van de cursus.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Explorista Media toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Explorista Media behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus, en te weigeren voor volgende lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Op de wachtlijst?

Helaas is de inschrijving voor de cursus Succesvol Reisbloggen nu gesloten. Wil je als eerste horen wanneer de cursus weer opent? Meld je dan nu aan voor de wachtlijst, zodat je er de volgende keer op tijd bij bent!